Lelkészünk

Horváth-Hegyi Áron vagyok, a pásztói és sámsonházai evangélikus gyülekezetek pásztora 2014 szeptemberétől. Előtte 5 évig voltam püspöki titkár Fabiny Tamás püspök úr mellett, az Evangélikus Északi Egyházkerület püspöki hivatalában.

Teológiai tanulmányaimat 2011-ben fejeztem be, amikor is lelkésszé avattak (július 2.) küldő gyülekezetem templomában (Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom). Tanulmányaim alatt egy tanévet Amerikában töltöttem a Columbus (Ohio)-beli teológián (Trinity Lutheran Seminary), immáron feleségemmel, aki ugyancsak a Hittudományi Egyetem kötelékében tanult a hittanár szakon. Ezenkívül konduktori diplomát is szerzett a Pető Intézetben. Jómagam, teológia tanulmányaim előtt informatikusnak tanultam, és pár évet dolgoztam is abban a szakmámban – részben már párhuzamosan egyetemi éveim alatt.

A lelkészi pályát nem “jó szántamból” választottam, Isten szólított meg nagyon határozott módon igéjén keresztül 2002 nyarán, ezzel az igével: “Itt vagyok, engem küldj!” Ézs 6,8. Ez az Ézsaiás próféta elhívási történetéből származó ige a mai napig meghatározó számomra, és mindig ebbe kapaszkodok szolgálatom, hivatásom hűséges végzésében. Számomra nem kérdés, hogy helyemen vagyok, és az evangélium hirdetése, az Isten Országának építése a feladatom.

Emellett más fontos, sok felelősséggel járó feladatom is van: a család. Feleségemmel hat gyermeket nevelünk. Amit mindketten kaptunk szüleinktől, a keresztyén hitben nevelést, mi is azt igyekszünk továbbadni gyermekeinknek. Hisszük, hogy jobbat nem is adhatnánk nekik, mint az Istenbe vetett reménység példája és a Tőle kapott szeretet. Az általuk kapott öröm áldássá formálódik, és hisszük, hogy mindez szolgálatunkban is megjelenik, beépül.

S.D.G.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑